Jag som startat GolfKids heter Carl Fredrik Järrel och är legitimerad PGA Club Professional. En av mina grundpelare för golfinstruktion är att man ska ha roligt när man tränar. Både jag och mina elever.

Detta gäller i ännu större utsträckning, om möjligt, för knatteträning. Men man ska också lära sig något och bli motiverad att fortsätta utvecklas som golfare. Därför har jag startat GolfKids.

Mission statement

Golfträning ska utformas och erbjudas på professionella grunder för alla, inte minst till de yngsta som vill prova på att spela golf.

Träningen ska för dessa ungdomar i ålder upp till 8-10 år vara anpassad till varje individs personliga utveckling, så långt det är praktisk möjligt.

Primärt mål är att ha roligt, men att detta är relaterat till spelet golf. Men också till lek och samarbete med andra barn, ungdomar och tränare.

Genom kombinationen av att ha roligt och golfrelaterade aktiviteter skapas ett intresse för ungdomarna att fortsätt utvecklas till golfare.

Detta intresse ska följas upp med möjligheter till träning för att ta grönt kort och för att bli juniormedlem på den aktuella klubben där träningen bedrivs.

Träningen ska utformas och drivas med och av juniorer och ledare på den aktuella klubben, för att underlätta en integration i nästa steg med juniorträningen.

Konceptet GolfKids

Det är inte ”rocket science” att bedriva knatteträning, men en framgångsrik verksamhet kräver både professionalism/kunskap och engagemang. Och system och modeller som fungerar, dag för dag, år efter år.

Många klubbar har mycket bra knatteverksamhet knutet till medlemmars stora engagemang under några år, för att senare tappa i kvalitet när andra ideella ledare tar över. Och ibland upphör verksamheten nästan helt.

Efter ett par år på Arninge GK där vi utfört knatteverksamheten under varumärket GolfKids, tar vi nu nästa steg och söker samarbete med flera andra klubbar för att utveckla GolfKids till en framtida standard för knatteträning.

Vår ambition är inte att ta över verksamheterna men att bidra med vår kunskap och erfarenhet och hjälpa respektive klubb att utveckla en knatteverksamhet som också bidrar till klubbens utveckling av sin juniorverksamhet.

Genom att samarbeta med flera klubbar i Stockholmsområdet kan vi också centralt/gemensamt erbjuda klubböverskridande läger och träning utanför säsong i golfhallar med mera.

Carl Fredrik Järrel 2016-02-06